Virtualizace je mocný nástroj jak minimalizovat náklady na provoz serverů a zároveň zajistit jejich vysokou dostupnost za jakékoliv situace. V této oblasti spolupracujeme s lídrem a inovátorem ve virtualizaci – společností VMware.

Přidaná hodnota virtualizace:

  • převod stávajícího hardwaru a softwaru do virtuálního PC
  • virtuální PC je nezávislé na použitém hardwaru
  • zajištění vysoké dostupnosti slučováním serverů do clusterů
  • jednoduchou správu všech systémů
  • rychlé obnovení provozu v případě havárie
  • snížení nákladů na energie
  • konsolidace hardwaru až v poměru 10:1
  • virtualizaci úložišť, celých sítí i pracovních ploch